آیا در همه زندگی ارزوی تغییرات داشته ای!!

آرزو داشته ای که تمامی زندگیت را تغییر بدی و به هر آنچه در رویات هست برسی؟؟

وبسایت مسیر سبز با هدف تحقیق جهت تجربه زندگی زیباتر در تمام جنبه‌های مادی و معنوی، تربیت کودک, هدف گزاری، علم ثروت، موفقیت، قرآن، قانون جذب، قانون عشق و روابط،اعتماد به نفس و فن بیان، توسط یزدان مهربانی تأسیس گردید و ما رسالت خویش را ترویج باور به وجود یگانه نیروی خیر حاکم بر جهان هستی می‌دانیم و معتقدایم که تعالیم مطرح شده در آموزشها باعث رشد و تقویت این باور در مخاطبان، که با استفاده از ایمان به خدای یکتا، توکل به او و درک قوانین حاکم بر جهان هستی می‌توان حاکم بر سرنوشت خود شده و عنان زندگی را در دست گیرید.

وب سایت مسیر سبز با مدیریت استاد یزدان مهربانی به شما کمک خواهد کرد تا در زندگی خود تغییراتی ایجاد نمایید و با بهره گیری از کلیه توانمندی های خود به موفقیت در زندگی و رضایت از زندگی فردی و اجتماعی خود برسید.

همچنین عزت نفس و اعتماد به نفس خود را بالا ببرید و در مراحل زندگی خود با اعتماد به خدای بی همتا و توجه به قانون جذب و ان ال پی، پله های ترقی و موفقیت را طی کنید.

از اساسی ترین و اصلی ترین شرایط موفقیت یک انسان در زندگی فردی و اجتماعی داشتن قدرت «مدیریت خود» است.

انسان موفق، ریشه همه موفقیت ها را در درون خود جست و جو می کند.

منشأ تمام پیروزی ها در وجود ماست.

انسانی که نگاه مثبت و فعال در زندگی دارد خواهان کار، کوشش و تلاش است و برای خود برنامه دارد.

انسان موفق، زمام زمان را به دست داشته و بهترین بهره را از آن می برد.

انسان موفق شکست ها و عقب افتادن های خود را با بهانه های پوچ توجیه نمی کند.

یکی از مهم ترین عواملی که باعث می شود بسیاری از افراد در زندگی خود موفق نباشد و همچنین از زندگی فردی و اجتماعی خود رضایت نداشته باشند

عدم آگاهی از توانایی های فردی خود و همچنین احساس خود کوچک بینی می باشد.